دکتر فرزاد چراغپور سماواتی

دکتر فرزاد چراغپور سماواتی

مدیریت عامل
تحصیلات: دکترای مهندسی مکانیک گرایش طراحی
زمینه اصلی: مهندسی سیستم (System Engineering)
زمینه تخصصی: طراحی سیستمهای مکاترونیک و رباتیک
مدیران ارشد و مشاورین مدیرعامل
کارشناسان متخصص
مشاوران تخصصی