حضور مدیرعامل فرادانا در جلسه کنسرسیوم رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی

حضور مدیرعامل فرادانا بعنوان کارشناس مدعو در جلسه کنسرسیوم رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر حمید میرزاده و حضور معاون پژوهش و فناوری، مدیر کل توسعه فناوری و ارتباط با صنعت، و سایر اعضا، جهت ارائه طرح “رباتهای سرویس رسان بیمارستانی”.

Read More

بازرسی ابعادی و کنترل چشمی جوش قرقره های ساخته شده برای کارخانه مس

روز شنبه مورخ ۱۷ مهرماه ۹۵ ، بازرسی ابعادی و کنترل چشمی جوش قرقره های ساخته شده برای رول لوله های مسی در کارخانجات مس، توسط تیم بازرسی فرادانا به انجام رسید.

Read More

طراحی و ساخت ربات فراتوانبخش

محققان مرکز رشد فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس موفق به طراحی و ساخت یک ربات پوشیدنی شدند که علاوه بر توانبخشی بیماران ناتوان حرکتی، توان بازوی افراد را تا چهار برابر افزایش می‌دهد.

Read More