Mission statement of Faradana

Our mission

TheFaradanamission consists of four main axes:

 • Counselingand implementing theEnergy Efficiencyupgrade guidelines in factories, manufacturing units, and buildings
 • Research,Feasibility Studies and Market Studies in Energy Related Areas
 • Engineering, Technical Computingand Industrial Energy Projects Optimization Based on Standards
 • Monitoringon the correct implementation of industrial projects as project management and contract management

Also considering the current industrial needs of our countryIran,the following three axes are considered as special conditions:

 • Design, manufacturing, reverse engineering and testing of special machinery required by industry
 • Technology transferwith high technology related equipment and machinery and industrial production lines
 • Trainingand educate powerful university engineers to solve current industry problems.

ارزش های ما (Our Values)

فرادانا در اجرای رسالت خود به ارزشهای سه گانه زیر پایبند بوده و احترام می گذارد.

اول، در قبال مشتریان و ذی‌نفعان‌مان، با شعار “گفتار نیکو” معتقد به چهار اصل زیر است:

 • راستگویی،
 • شفافیت،
 • پاسخگویی،
 • امانتداری،

دوم، در قبال کلیه قراردادها، تفاهم‌نامه‌ها، پروژه‌ها و تضامین‌ و مسئولیتها، یا شعار “کردار نیکو” پایبند به سه اصل زیر است:

 • کیفیت خدمات بیش از آنچه تعهد شده،
 • رعایت زمان ارائه خدمات در کمتر از آنچه تعهد شده،
 • رعایت بهره وری در هزینه ارائه خدمات تعهد شده،

سوم، در قبال کشور عزیزمان ایران، با شعار “پندار نیکو” متعهد به دو اصل زیر است:

 • توانمندسازی همکاران فرادانا،
 • آبادانی و پیشرفت با حفظ سرمایه های ملی برای نسل های آینده،

تمایز ما (Our Uniqueness)

آنچه قدرت فرادانا را می سازد، نتیجه هم افزایی سه عامل زیر است:

 • ساختار سازمانی منظم و چابک، با پشتوانه بانک‌های اطلاعاتی به روز از استانداردهای بین المللی و ملی
 • متخصصین توانمند، با همکاری کارگروه‌های تحقیقاتی، مطالعاتی و مهندسی، با تجربه کار برمبنای استانداردها
 • تامین‌کنندگان قدرتمند، با همکاری زنجیره ای از شرکت ها و کارگاه‌های ساخت انعطاف‌پذیر داخلی و بین المللی، با فرآیندهای کاری اساندارد شده

نتیجه هم‌افزایی این سه عامل، دانشی است که از نظر کیفیت‌ فنی، دقت داده‌ها و اعتمادپذیری منحصربفرد است.

تاریخچه فعالیت های فرادانا
1395

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم

مجموعه فعالیتهای فرادانا در طی بیش از ۱۵ سال فعالیت مداوم، از اسفندماه ۱۳۷۹ تا به امروز، فرازهای مختلفی را پشت سرگذاشته و با اجرای افزون بر ۶۲ پروژه موفق، دانش و تجربه را، در قالب متودها و روشهای مهندسی و اجرا ایجاد نموده است؛ امید داریم با همکاری اثربخش با  شما عزیزان، گامی محکم در جهت سربلندی هرچه بیشتر مردمان ایران زمین برداریم.

1394
1393

Two Years Later

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sagittis, sem quis lacinia faucibus, orci ipsum gravida tortor, vel interdum mi sapien ut justo. Nulla varius consequat magna, id molestie ipsum volutpat quis. Suspendisse consectetur fringilla suctus.

Pellentesque ipsum erat, facilisis ut venenatis eu, sodales vel dolor. Morbi sagittis, sem quis lacinia faucibus, orci ipsum gravida tortor. Morbi sagittis, sem quis lacinia faucibus, orci ipsum gravida tortor, vel interdum mi sapien ut justo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

1392

One year later

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sagittis, sem quis lacinia faucibus, orci ipsum gravida tortor, vel interdum mi sapien ut justo. Nulla varius consequat magna, id molestie ipsum volutpat quis. Suspendisse consectetur fringilla suctus.

Pellentesque ipsum erat, facilisis ut venenatis eu, sodales vel dolor. Morbi sagittis, sem quis lacinia faucibus, orci ipsum gravida tortor. Morbi sagittis, sem quis lacinia faucibus, orci ipsum gravida tortor, vel interdum mi sapien ut justo. Nulla varius consequat magna, id molestie ipsum volutpat quis suspendisse.

1391

Our Birth

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sagittis, sem quis lacinia faucibus, orci ipsum gravida tortor, vel interdum mi sapien ut justo. Suspendisse consectetur fringilla suctus. Pellentesque ipsum erat, facilisis ut venenatis eu, sodales vel dolor. Morbi sagittis, sem quis lacinia.

Primary Skills

Morbi sagittis, sem quis lacinia faucibus, orci ipsum gravida tortor, interdum mi sapien ut justo. Morbi sagittis, sem quis lacinia faucibus, orci ipsum gravida tortor, vel interdum mi sapien ut justo. Suspendisse consec tetur fringilla suctus. Pellentesque ipsum erat, facilisis venenatis sodales vel dolor.

پرسنل ارشد فرادانا

تمایز و کیفیت خدمات ارائه شده توسط فرادانا ناشی از توان مهندسی و هماهنگی بالا میان تیمهای تخصصی فرادانا است.